Rakenduskõrgharidus ja kutseõpe vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest.

Kõrgharidus omandatakse kolme aastaga, kutseõpe kestab kuni üks aastat. Pea kolmandiku õppest moodustab praktika uutes vanglates, kus kadett omandab juba õppimise ajal praktilise töökogemuse. Korrektsiooni eriala lõpetanu asub esmalt tööle inspektor-kontaktisikuna ja kutseõppe lõpetanu valvurina.

Hea haridus ja kindel tulevik

Stipendium kuni 760 eurot

Uus ja äge õpikeskkond

Head sportimise ja vaba aja veetmise võimalused

Piiramatu karjäär ja areng

Vanglateenistuse põhiväärtused on ustavus, julgus, teotahe ja toetavus.

Nendest põhimõtetest tuleb lähtuda nii kodanikuna igapäevases elus kui ka teenistujana tööl.

Vanglateenistuse töö peamine eesmärk on edukas taasühiskonnastamine ehk toetav tegevus selleks, et vanglast vabanenu saaks ühiskonda naasta positiivsete sotsiaalsete oskuste ning toimetulekuvõimelisena. Mida efektiivsem on taasühiskonnastamine, seda turvalisema elu suudame tagada oma riigile ja rahvale.

Karjäär vanglateenistuses pakub palju arenguvõimalusi, igapäevast proovilepanekut, põnevust ja rahulolu.

Loe lähemalt

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna.

Õiguse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse.

Kontaktisiku töö on missiooniga ja põnev – vangiga vahetult tegeledes saab temast üks võtmeisik, kes hindab kinnipeetava senise elu ja tegevuse põhjal tema riskid, planeerib karistusaja tegevused ja korraldab koos meeskonnaga nende elluviimise. Tehtav töö aitab kinnipeetaval oma probleeme teadvustada ja leida lahendusi selleks, et peale karistusaja lõppu ühiskonda naasta.

Loe lähemalt

Vanglaametniku eriala koolitab ametnikke, kelle ülesanne on kinnipeetavate suunamine ja õiguskorra kaitse.

Töö ja väljaõpe vanglateenistuses algab üldiselt valvuri ametikohalt. Valvuri ülesanded on näiteks korra hoidmine ning igakülgse turvalisuse tagamine.

See eeldab teadmisi psühholoogiast ja õigusest; head füüsilist võimekust ning enesekaitse oskusi; stressitaluvust ja missioonitunnet; meeskonnavaimu ning pealehakkamist. Edukalt tehtud töö mõõdupuu on kinnipeetavate, meeskonna ja ühiskonna julgeolek.

LOE LÄHEMALT vanglateenistuse võimaluste kohta

Loe lähemalt

JUSTIITSKOLLEDŽISSE
SISSEASTUMISE PROTSESS

Esita avaldus
SAISis kuni
07.08.2022

Theme Image Arrow Right

Tulemused

Theme Image Arrow Right

Selgub paremusjärjestus,
mille järel tee oma otsus 3 päeva jooksul

Theme Image Arrow Right

VANGLATEENISTUJA ON MIDAGI PALJU ENAMAT
KUI VORMIRIIDES PATRULLIJA

Ta on Eesti Vabariigi ja selle põhiseaduse kaitsja, eeskuju, kellelt oodatakse pidevat arengut ja võimet iga päev uuteks ning ootamatuteks väljakutseteks valmis olla.

Ta on kodanik, kes tajub oma rolli ning vastutust ühiskondliku julgeoleku tagamisel. See on amet, mis eeldab missioonitunnet, julgust, vastupanuvõimet ning tahet iga päev endast maksimum anda.

Turvalise ühiskonna loovad hoolivad, ausad ja julged inimesed, kes märkavad, mis nende ümber toimub ja julgevad sekkuda. Vanglateenistujaks sobib inimene, kes juba täna käitub oma riigi ja ühiskonna kaitsjana.

Loe lähemalt

8 KONTROLLKÜSIMUST EDUKALE KANDIDAADILE:

01

Kas tahad anda oma panuse Eesti turvalisuse tagamiseks?

02

Kas ausus ja lojaalsus on sinu jaoks sügava tähendusega mõisted?

03

Kas valid „õigesti“ käitumise, selle asemel et minna lihtsama vastupanu teed?

04

Kas sind motiveerib töö, millel on suur sisu ja väärtus?

05

Kas soovid panustada inimese parema käitumise kujundamisse?

06

Kas sulle meeldivad väljakutsed ja sa tahad end igapäevaselt proovile panna?

07

Kas oled suhtlemisaldis ja valmis tegutsema ühtse meeskonnana?

08

Kas sport on sulle tähtis ja osa sinu igapäevasest elust?

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

SALVESTA