Rakenduskõrgharidus ja kutseõpe vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest.

Rakenduskõrgharidus omandatakse kolme aastaga, kutseõpe kestab kuni üks aastat. Pea kolmandiku õppest moodustab praktika uutes vanglates, kus kadett omandab juba õppimise ajal praktilise töökogemuse. Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised ja oskused, et töötada keskastme ning kõrgema taseme vanglaametnikuna Eesti vanglasüsteemis.

Hea haridus ja kindel tulevik

Saad stipendiumi

Elad ja õpid samas kohas

Head sportimise ja vaba aja veetmise võimalused

Piiramatu karjäär ja areng

Vanglateenistuse põhiväärtused on ustavus, julgus, teotahe ja toetavus.

Nendest põhimõtetest tuleb lähtuda nii kodanikuna igapäevases elus kui ka teenistujana tööl – lojaalsus riigile, tööandjale; tahe, julgus ja oskus kaitsta Eesti põhiseaduslikku korda ning valmisolek astuda välja Eesti Vabariigi julgeoleku kaitsmiseks

ka laiemalt, erinevates situatsioonides: mässu, kriiside ning sõjalise ohu korral.
Karjäär vanglateenistuses pakub palju arenguvõimalusi, igapäevast proovilepanekut, põnevust ja rahulolu.

Loe lähemalt

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna.

Õiguse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse.

Kolledži lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja kindlustab endale stabiilse ja kindla töökoha vanglateenistuses vähemalt II klassi inspektorina.

Loe lähemalt

Vanglaametniku eriala koolitab ametnikke, kelle ülesandeks on kinnipeetavate suunamine õiguskuulekale käitumisele ja õiguskorra kaitse.

Omandad kutsehariduse ja hea ettevalmistuse töötamiseks vanglas valvuri või saatja ametikohal.

Vanglaametnikelt ootavad nii riik kui ka kinnipeetavad kõrget moraali-, õiglus- ja missioonitunnet. Eriala omandamine arendab professionaalseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad olla kinnipeetavatele eeskujuks ja toeks.

LOE LÄHEMALT vanglateenistuse võimaluste kohta

Loe lähemalt

JUSTIITSKOLLEDŽISSE
SISSEASTUMISE PROTSESS

Esita avaldus
SAISis kuni
09.08.2021

Theme Image Arrow Right

Tulemused

Theme Image Arrow Right

Selgub paremusjärjestus,
mille järel tee oma otsus 3 päeva jooksul

Theme Image Arrow Right

VANGLATEENISTUJA ON MIDAGI PALJU ENAMAT
KUI VORMIRIIDES PATRULLIJA

Ta on Eesti Vabariigi ja selle põhiseaduse kaitsja; eeskuju, kellelt oodatakse pidevat arengut ja võimet iga päev uuteks ning ootamatuteks väljakutseteks valmis olla; kodanik, kes tajub oma rolli ning vastutust ühiskondliku julgeoleku tagamisel. See on amet, mis eeldab missioonitunnet, julgust, vastupanuvõimet ning tahet iga päev endast maksimum anda.
Turvalise ühiskonna loovad hoolivad, ausad ja julged inimesed, kes märkavad, mis nende ümber toimub, ja julgevad sekkuda niipea, kui näevad riikluse põhiväärtuste rikkumist. Vanglateenistujaks sobib inimene, kes juba täna käitub oma riigi ja ühiskonna kaitsjana.

Loe lähemalt

11 KONTROLLKÜSIMUST EDUKALE KANDIDAADILE:

01

Kas austad Eesti Vabariiki ja selle põhiseadust?

02

Kas tahad anda oma panuse Eesti turvalisuse tagamiseks?

03

Kas ausus ja lojaalsus on sinu jaoks sügava tähendusega mõisted?

04

Kas õiglus on tähtsam kui populaarsus?

05

Kas valid „õigesti“ käitumise, selle asemel et minna lihtsama vastupanu teed?

06

Kas sulle meeldivad väljakutsed ja sa tahad end igapäevaselt proovile panna?

07

Kas sõjalise ohu korral on sinu esimene instinkt tegutseda?

08

Kas oled põhimõttekindel ja kiire otsustaja, ka stressiolukorras?

09

Kas oled valmis tegutsema ühtse meeskonnana?

10

Kas sport on sulle tähtis ja osa sinu igapäevasest elust?

11

Kas sind motiveerib töö, millel on suur sisu ja väärtus?

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

SALVESTA